مقاله فراواني نشانگرهاي هپاتيت C ،B و ويروس نقص ايمني انساني در بيماران تالاسمي ماژور استان قم، در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۱۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: فراواني نشانگرهاي هپاتيت C ،B و ويروس نقص ايمني انساني در بيماران تالاسمي ماژور استان قم، در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي بتا
مقاله هپاتيت B
مقاله هپاتيت C
مقاله اچ آي وي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سماك حميد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادگان قمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بيطرفان مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماران تالاسمي ماژور به دليل نياز مكرر به تزريق خون، در معرض ابتلا به بيماري هاي منتقله از طريق خون مانند هپاتيت B و C و ايدز قرار دارند. همچنين خطر باقيمانده ويروس هاي قابل انتقال از راه خون در مرحله پنجره آلودگي که در غربالگري هاي سرولوژيک قابل تشخيص نمي باشد، از طريق اهداکنندگان وجود دارد. در اين مطالعه فراواني نشانگرهاي هپاتيتB ،C  و ويروس نقص ايمني انساني (HIV) در گروهي از بيماران تالاسمي ماژور بررسي شده است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت توصيفي بر روي ۱۴۲ بيمار تالاسمي ماژور استان قم در سال ۱۳۸۶ انجام شد. اطلاعات دموگرافيک شامل: سن، جنس، تعداد دفعات تزريق خون، سن تشخيص بيماري و سابقه واکسيناسيون از طريق پرسشنامه تکميل گرديد، سپس نمونه خون تمامي بيماران با نشانگرهاي سرمي HBsAg، Anti-HCV، Anti-HIV به روش اليزا بررسي شد و نتايج مثبت اليزا به وسيله تست نوتراليزاسيون و ريبا و بلات تاييد گرديد.
يافته ها: از ۱۴۲ بيمار تالاسمي ماژور ۷۶ نفر (۵۳٫۵%) مذکر و ۶۶ نفر (۴۶٫۵%) مونث بودند. ميانگين سني بيماران ۱۴٫۳ سال و ۳% آنان متاهل بودند. ميانگين سن تشخيص بيماري ۱۰٫۹ سال گزارش شد. ۶۳% بيماران بر عليه هپاتيت B واکسن دريافت کردند. از ۱۴۲ بيمار ۱۹ نفر Anti-HCV مثبت بودند. يک بيمار داراي HBsAg مثبت بود و موردي از Anti-HIV مثبت مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد شيوع هپاتيت C در بيماران تالاسمي ماژور استان قم نسبتا پايين مي باشد (۱۳٫۳۸%)، لذا به نظر مي رسد که طرح غربالگري اهداکنندگان، به طور موثري در کاهش ميزان شيوع هپاتيت در اين گروه کارايي خود را ايفا نموده است.