مقاله فراواني کانديدوري در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۲۸ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: فراواني کانديدوري در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانديدا
مقاله عفونت سيستم ادراري
مقاله کاتتريزاسيون ادراري
مقاله بخش مراقبت هاي ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزپناهي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: مبين احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: احدي ساميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برخي از گونه هاي کانديدا به ويژه کانديدا آلبيکنس فلور بدن انسان و حيوانات هستند که در پوست، حلق، دهان، دستگاه گوارش و مجراي ادرار به صورت هم زيست حضور داشته و ممکن است به صورت اوليه به ويژه در بيماران بستري در بيمارستان کلونيزه شده و سپس ايجاد بيماري نمايند. بر اساس مطالعات اخير کانديدوري در بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه به سرعت در حال افزايش است. هدف از بررسي حاضر تعيين فراواني کانديدوري مرتبط با سوندهاي ادراري در اين بيماران جهت تعيين عوامل خطر کانديدوري و توزيع فراواني گونه هاي کانديدا بود.
روش: با طراحي يك مطالعه توصيفي- مقطعي ۱۱۰ بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه با محدوده سني بالاتر از ۱۸ سال که براي مدت بيش از ۷ روز سوند ادراري داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. از هر بيمار بلافاصله پس از تعويض سوند ادراري، نمونه ادرار تازه گرفته شده و حداکثر ظرف يک ساعت به آزمايشگاه منتقل و مورد بررسي قرار گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات بر پايه پرسش نامه و چک ليستي براي ثبت ويژگي هاي دموگرافيک بود.
يافته ها: از ميان ۱۱۰ بيمار ۶۵ نفر (??.?%) مرد و ۴۵ نفر (۴۰٫۹%) زن بودند. در مجموع ۲۹ نفر (۲۶٫۴%) مبتلا به کانديدوري بودند که با کشت تاييد شد. بيشترين فراواني مربوط به گونه کانديدا آلبيکنس (۳۴٫۳%) بود. عوامل خطر کانديدوري مرتبط با سونداژ شامل سن، طول مدت بستري و طول مدت سونداژ، مصرف بيشتر از دو نوع آنتي بيوتيک، مصرف کورتيکواستروئيد و ديابت مليتوس بود.
نتيجه گيري: با توجه به افزايش روزافزون ابتلا به گونه هاي مختلف کانديدا در بيماران بستري به ويژه در بخش مراقبت هاي ويژه، توصيه مي شود که مراقبت بيشتري در پيشگيري از ابتلا به اين ارگانيسم اعمال شده و در بيماراني که عوامل خطر کانديدوري در آنها وجود دارد توجه خاص مبذول شود.