مقاله فراواني anti-HBc ايزوله در بيماران مبتلا به عفونت همزمان HIV و HCV که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: فراواني anti-HBc ايزوله در بيماران مبتلا به عفونت همزمان HIV و HCV
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس نقص ايمني انساني (HIV)
مقاله ويروس هپاتيت (HCV) C
مقاله آنتي بادي كور هپاتيت (anti-HBc) B ايزوله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني آميتيس
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخاني آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: بني فضل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: محرز مينو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: همراهي بين آنتي بادي كور هپاتيت (anti-HBc) B ايزوله و عفونت هپاتيت (HCV) C در بيماران آلوده به ويروس نقص ايمني انساني (HIV) مشاهده شده است. ولي ارزش اين الگوي سرولوژيك نامشخص است. اين مطالعه به بررسي فراواني anti-HBc ايزوله و ارزش احتمالي آن در يافتن HBV-DNA در بيماران HIV مثبت داراي عفونت همزمان با HCV مي پردازد.
روش كار: ۹۲ بيمار HIV مثبت در اين مطالعه وارد شدند. در كليه بيماران تعداد سلول هاي CD4، ALT, anti-HBc, anti-HCV, HBsAg, anti-HBs و HIV viral load اندازه گيري شد. سپس ۶۳ بيمار داراي عفونت همزمان HIV و HCV با ۲۹ بيمار داراي عفونت HIV به تنهايي از نظر فراواني anti-HBc ايزوله بررسي شدند.
HBV-DNA در سرم بيماران داراي anti-HBc ايزوله به روش Real time PCR مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: از ۶۳ بيمار داراي عفونت همزمان HIV و HCV، ۱۸ بيمار (%۲۸٫۶) و از ۲۹ بيمار داري عفونت HIV به تنهايي، ۵ بيمار (%۱۷٫۲) داراي anti-HBc ايزوله دارد. HBV-DNA در ۳ بيمار از ۱۸ بيمار HCV مثبت (%۱۶٫۷) داراي anti-HBc ايزوله شناسايي شد ولي در هيچ يك از افراد HCV منفي anti-HBc ايزوله مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: بيماران داراي عفونت همزمان HIV و HCV بيشتر از بيماران مبتلا به عفونت HIV به تنهايي داراي anti-HBc ايزوله هستند. حضور anti-HBc ايزوله در بيماران داراي عفونت همزمان HIV و HCV مي تواند نشانگر عفونت نهفته HBV در اين بيماران باشد.