سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن رفیعی کرهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، چرخۀ سوخت دانشگاه آزاد اسلامی
سیدعلیرضا موسوی شیرازی – عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده ف

چکیده:

رشد استفاده از رادیو ایزوتوپها در حوزه های گوناگون مانند حوزه های پزشکی و حوزه های مشترک، آنچنان گسترش عظیمی یافته که امروزه ارزیابی دقیق تر و سریع تری در مراحل مختلف از پروسه های مربوط به این حوزه ها را ممکن ساخته است. تستهای غیرمخرب، تکنیکهای رادیوگرافی به علاوه کاربردهای پزشکی، چندکاربرد در میان کاربردهای مهم مختلف از رادیو ایزوتوپهاست که به طور مرتب و باموفقیت انجام می گیرد تکنیکهای ردیابی ایزوتوپی، ارزیابی کارکرد پروسه های عظیم صنعتی شامل تولید چندین تن محصول نهایی در راکتورهای هسته ای عظیم را بدون توقف در اجرای پروسه میسر می سازد. به طور مشابه تکنیک رقیق سازی ایزوتوپی یک وسیله مناسب جهت هدایت مواد شیمیایی مورد استفاده در یک واکنش شیمیایی است. برای کشف چاههای نفت و دیگر مطالعات زمین شناسی نیز به طور موثر از تکنولوژی ردیابی استفاده می شود. در پرورش گیاهان و مهندسی ژنتیک نیز جیوه، طلا و … و ایزوتوپ های این عناصر که پس از تخلیض و رسیدن به یک سطح مطلوب، با تعدادی از ترکیبات شیمیایی مناسب که آماده جذب و فراگیر شدن، توسط ارگانهای خاص می باشند در کتاب دستور داروسازی ایالات متحده ، نشان دار و ثبت می شوند.