مقاله فرايندهاي دياژنتيکي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند فهليان در فارس نيمه ساحلي و فارس ساحلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: فرايندهاي دياژنتيکي، محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند فهليان در فارس نيمه ساحلي و فارس ساحلي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند فهليان
مقاله فارس
مقاله محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي خيمه سري سارا
جناب آقای / سرکار خانم: لاسمي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: خسروتهراني خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند فهليان (کرتاسه زيرين) مرکب از سنگ هاي مخزن کربناته جنوب و جنوب غربي ايران است. به منظور مطالعه رخساره ها، محيط رسوبي، فرايند هاي دياژنتيکي و چينه نگاري سکانسي در فارس نيمه ساحلي و فارس ساحلي دو برش زيرزميني ۲-Nar و West Aghar مطالعه شدند. مطالعات پتروگرافي و نمودار هاي ژئوفيزيکي در منطقه مورد مطالعه حاکي از رسوب گذاري سازند فهليان در چهار کمربند رخساره اي است: جزر و مدي (A)، تالاب پشت سد (B)، سد کربناته (C) و درياي باز .(D) مطالعه رخساره ها، تغييرات عمودي و جانبي آنها و مقايسه آنها با محيط هاي رسوبي عهد حاضر و قديمي نشان مي دهد که رخساره هاي سازند فهليان در پلاتفرم کربناته شلف با محيط هاي کم عمق نهشته شده اند. چينه نگاري سکانسي سازند فهليان نيز حاکي از وجود دو سکانس رسوبي (چرخه رد، سوم) است. مرز زيرين و فوقاني سکانس اول و مرز بالايي سکانس دوم، ناپيوستگي نوع يک (SB1) است مهم ترين فرايند هاي دياژنتيکي سازند فهليان شامل سيماني شدن، ميکريتي شدن، نئومورفيسم افزايشي، انحلال، تراکم، دولوميتي شدن و آشفتگي زيستي است که متعلق به محيط هاي دياژنتيکي فراتيک دريايي، فراتيک متئوريک و تدفيني هستند.