مقاله فرايندهاي دياژنز و تاثير آن بر کيفيت مخزني سازند ايلام، ميدان نفتي ماله کوه، شمال باختري انديمشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۶۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: فرايندهاي دياژنز و تاثير آن بر کيفيت مخزني سازند ايلام، ميدان نفتي ماله کوه، شمال باختري انديمشک
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند ايلام
مقاله ميدان نفتي ماله کوه
مقاله فرايندهاي دياژنز
مقاله توالي پاراژنتيکي
مقاله تخلخل
مقاله تراوايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپياني حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي قرايي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: غفراني احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند ايلام سنگ مخزن ميدان نفتي ماله کوه در زون چين خورده ـ رورانده زاگرس در منطقه لرستان واقع است. بيشتر رخساره هاي اين سازند گل پشتيبان و از مادستون تا وکستون در تغيير است. از مهمترين فرايند هاي دياژنز در اين سازند مي توان به فشردگي (مکانيکي و شيميايي)، نئومورفيسم افزايشي، انواع جانشيني (پيريتي شدن، دولوميتي شدن، سيليسي شدن و گلوکونيتي شدن)، سيماني شدن، چند نسل شکستگي ها و انحلال تدفيني اشاره كرد. فراوان ترين انواع تخلخل ها از نوع قالبي، حفره اي، استيلوليتي، بين بلوري و درون دانه اي است. توالي پاراژنتيکي سازند ايلام نشان دهنده تاثير مجموعه اي از فرايندهاي دياژنزي هم زمان با رسوب گذاري در کف دريا و پس از رسوب گذاري در طي دفن کم عمق تا عميق و بالاآمدگي است. ترسيم نمودار داده هاي تخلخل و تراوايي مغزه براي انواع رخساره ها در اين ميدان نشان مي دهد که رخساره ها از کيفيت مخزني پاييني برخوردار بوده و فرايندهاي دياژنزي تاثير مهمي در افزايش کيفيت مخزني نداشته و تنها در برخي از موارد تشکيل استيلوليت و شکستگي موجب افزايش تراوايي شده است.