مقاله فرايندهاي سوپرژن در کانسار مس پورفيري سوناجيل (شرق هريس-آذربايجان شرقي) با نگرشي بر استفاده از کلاهک شسته شده جهت تخمين ميزان غني شدگي سوپرژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: فرايندهاي سوپرژن در کانسار مس پورفيري سوناجيل (شرق هريس-آذربايجان شرقي) با نگرشي بر استفاده از کلاهک شسته شده جهت تخمين ميزان غني شدگي سوپرژن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس پورفيري
مقاله سوناجيل
مقاله کلاهک شسته شده
مقاله غني شدگي سوپرژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلاهک هاي شسته شده، توده هاي ليمونيتي واقع در بخش هاي فوقاني کانسارهاي مس پورفيري هستند که در اثر پديده هاي سوپرژن تشکيل مي شوند. با توجه به مکانيسم تشکيل اين توده ها، مي توان ويژگي هاي توده پورفيري هيپوژن و شدت تاثير عوامل سوپرژن را با دقت نسبتا خوبي تخمين زد. اين کلاهک ها به صورت توده هاي جاروسيتي، گوتيتي و هماتيتي يا مخلوطي از آنها قابل مشاهده اند که غلبه هر کدام از آنها بر ديگري نشان دهنده نوع و ميزان کاني سازي غالب سولفيدي هيپوژن و ميزان غني شدگي سوپرژن در زير سفره آب زيرزميني مي باشد. کانسار مس سوناجيل از نوع پورفيري بوده و دگرساني هاي شاخص پتاسيک، فيليک، آرژيليک و پروپيليتيک در آن توسعه يافته اند. ترکيب توده پورفيري در حد ديوريت بوده و کاني سازي فلزي هيپوژن به صورت افشان، رگچه اي، ريز رگچه اي و رگه اي شامل پيريت، کالکوپيريت، بورنيت، سولفوسالت هاي مس (تترائدريت-تنانتيت و انارژيت)، موليبدنيت، مگنتيت و هماتيت مي باشد. در کلاهک هاي شسته شده موجود در بخش هاي فوقاني اين توده پورفيري، نسبت هاي متفاوتي از انواع ليمونيت ها به چشم مي خورد. بخش عمده اي از نمونه هاي مربوط به کلاهک ها داراي رنگ قهوه اي بوده و بيشتر گوتيتي به نظر مي رسند. همچنين طبق آناليزهاي شيميايي، اکثر نمونه ها داراي مقادير نسبتا بيشتري گوتيت بوده و جاروسيت و تا حدي هماتيت نيز در اين نمونه ها ديده مي شوند. با توجه به اينکه حضور گوتيت فراوان در کلاهک، نشانه منفي براي توسعه غني شدگي سوپرژن و نيز عدم حضور مقادير زيادي پيريت جهت تامين اسيديته لازم براي شستشوي موثر مس از زون اکسيدان مي باشد غني شدگي کالکوسيتي گسترده اي در اين کانسار مورد انتظار نمي باشد. موارد فوق با حفاري هاي اکتشافي در اين کانسار کاملا مورد تاييد قرار گرفته است.