مقاله فرايند تدوين قانون اساسي عراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: فرايند تدوين قانون اساسي عراق
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلام
مقاله كميسيون
مقاله عراق
مقاله قوميت هاي عراق
مقاله قانون اساسي
مقاله فدراليسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: قزويني حائري ياسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عراق با موقعيتي پر مساله و بغرنج در آوريل ۲۰۰۳ /فروردين ۸۲ از سوي نيروهاي امريكايي و متحدانش به اشغال درآمد. اين كشور در اكتبر ۲۰۰۵ /مهر ۸۴ طي يك روند پر فراز و نشيب صاحب قانون اساسي شد. در شكل گيري اين قانون اساسي عوامل و عناصر متعدد با پيشينه هاي خاص موثر بوده اند. اين مقاله با توجه به عوامل داخلي، منطقه اي و بين المللي دخيل در ساختن فضاي موجود در عراق امروز درصدد است تا به مطالعه عوامل شكل گيري قانون اساسي عراق در اكتبر ۲۰۰۵ /مهر ۸۴ بپردازد.