مقاله فرايند شكل گيري خانه هاي دوم روستايي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي: روستاهاي ييلاقي غرب مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: فرايند شكل گيري خانه هاي دوم روستايي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي: روستاهاي ييلاقي غرب مشهد)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانه هاي دوم
مقاله نواحي روستايي
مقاله مالكان غيربومي
مقاله مشهد
مقاله گردشگري روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنابستاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه ساكنان نواحي شهري براي فرار از انواع آلودگي هاي زيست محيطي كه آنها را تهديد مي كند، مي كوشند تا پاره اي از وقت خود را در نواحي آرام و بكر و دست نخورده طبيعي سپري كنند. بنابراين گردشگري در شكل خانه هاي دوم روستايي از پديده هايي است كه در دهه هاي اخير، نواحي روستايي و به ويژه روستاهاي ييلاقي غرب شهر مشهد را تحت تاثير قرار داده است. هدف از اين تحقيق بررسي روند پيدايش و شناسايي عوامل موثر در شكل گيري خانه هاي دوم پيرامون كلان شهر مشهد بوده است. روش تحقيق در اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي است كه براي گرد آوري اطلاعات از روش هاي ميداني (پرسشنامه) كمك گرفته شده و بر اساس آن علاوه بر شوراها و دهياران ۲۴ روستا از ۲۳۸ خانوار نمونه پرسشگري به عمل آمده است. نتايج نشان مي دهد كه ظهور خانه هاي دوم در نواحي روستايي مورد مطالعه به دهه هاي ۷۰ و ۸۰ برمي گردد، به نحوي كه در دهه ۱۳۸۰ روند فزاينده اي به خود گرفته است، و رابطه معناداري بين عوامل طبيعي و انساني در شكل گيري اين خانه ها وجود نداشته است بلكه ضريب همبستگي بين تعداد خانه ها و مالكان غيربومي در روستاها به حداكثر خود يعني ۰٫۹۴۴ نزديك مي شود، كه نشان از وجود انگيزه هاي اقتصادي و اجتماعي ديگري در زمينه حضور مالكان غيربومي در منطقه دارد. با توجه به يافته هاي پژوهش، پيشنهاد مي شود كه به شناسايي پيامدها و تاثيرات احتمالي پيدايش خانه هاي دوم در نواحي روستايي اقدام گردد.