مقاله فرايند كشش عميق استوانه هاي با نسبت كشش خيلي بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۵۱۹ تا ۵۲۵ منتشر شده است.
نام: فرايند كشش عميق استوانه هاي با نسبت كشش خيلي بالا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشش عميق استوانه اي
مقاله نسبت کشش بالا
مقاله جنس برنج
مقاله المان محدود
مقاله آزمايش هاي تجربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي قادر
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي گيوي محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مشهدي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، فرآيند كشش عميق استوانه هاي با نسبت كشش حدود ۹ با استفاده از روش المان محدود و آزمايش هاي تجربي انجام گرفته است. كشش استوانه هاي با نسبت كشش بالا بدون عمليات آنيل در وسط فرآيند بسيار مشكل است و از طرفي اضافه كردن عمليات آنيل به فرايند توليد اين قطعات، باعث افزايش هزينه و زمان توليد مي شود. در اين پژوهش استوانه اي با نسبت كشش حدود ۹ از بلانک اوليه به ضخامت ۰٫۶ و قطر ۳۶ ميلي متر با وجود آنيل حرارتي در مراحل محدودي از فرآيند، توليد شده است. نسبت كشش براي مراحل مختلف كشش با استفاده از روش المان محدود تعيين و سپس درستي نتايج با آزمايش هاي تجربي مورد بررسي قرار گرفته است. فرآيند كشش عميق با استفاده از نرم افزار ABAQUS/Explicit شبيه سازي شده و آزمايش هاي تجربي براي ساخت استوانه اي به قطر ۴ ميلي متر و ارتفاع ۷۰ ميلي متر از بلانک به قطر ۳۶ ميلي متر انجام گرفته است. تاثير عوامل اساسي فرآيند با استفاده از روش المان محدود بررسي شده و با نتايج تجربي مقايسه شده است. مقايسه نتايج مطابقت خوبي را نشان مي دهد. توزيع ضخامت قطعات حاصل از روش المان محدود و آزمايش هاي تجربي در تعدادي از مراحل کشش مقايسه و بررسي شده است.