مقاله فرايند معناسازي مشرق و مغرب: گونه هاي صورت بندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: فرايند معناسازي مشرق و مغرب: گونه هاي صورت بندي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرق
مقاله غرب
مقاله آفتاب
مقاله جهت جغرافيايي
مقاله گونه شناسي
مقاله معناشناسي تاريخي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاكت چي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه مقايسه اي صورت بندي ساخت معنا، گونه اي کاوش زبان شناختي-تاريخي است که فارغ از روابط خويشاوندي زبان ها، امکان مطالعه هاي تطبيقي ميان آنها را فراهم مي آورد. اين گونه مطالعه، تابدانجا که به زبان شناسي مربوط مي شود، زمينه شناخت برخي ريشه هاي ناشناخته را فراهم مي آورد و در يافتن حلقه هاي گم شده از زنجيره دگرگوني هاي واژگاني، ما را ياري مي رساند. پژوهش در حوزه صورت بندي ساخت معنا، فراتر از زبان شناسي، در واقع نوعي مطالعه از مقوله تاريخ انديشه نيز هست و مي تواند زاويه هايي از فکر و فرهنگ ملت هاي گوناگون را براي ما آشکار کند.