مقاله فرايند ملت ـ دولت سازي، شکل گيري هويت ملي و بازسازي در عراق: تجارب تاريخي و دورنماي آينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي از صفحه ۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: فرايند ملت ـ دولت سازي، شکل گيري هويت ملي و بازسازي در عراق: تجارب تاريخي و دورنماي آينده
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عراق
مقاله دولت سازي
مقاله ملت سازي
مقاله ملي گرايي
مقاله شيعيان عراق
مقاله کردهاي عراق
مقاله دوره بازسازي
مقاله بريتانيا
مقاله آمريکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غراياق زندي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عراق کشوري با نود سال سابقه تاريخي است، اما در طي اين مدت هنوز نتوانسته بر مشکلات تحکيم بنيان هاي مادي و معنوي خود فايق آيد. در بخش دولت سازي، سه مشکل اصلي عراق شامل نقش بريتانيا در ايجاد دولت سازي ناقص، نفوذ و حضور نظاميان در حکومت و قدرت سياسي و در نهايت، تحصيل دار بودن دولت عراق مي باشد. بخش دوم فرايند ملت سازي را مورد بحث قرار داده و نشان مي دهد مشکل ساختگي بودن عراق، تعارض مفاهيم مختلف ملي گرايي و در نهايت، ترکيب ملي گرايي با ايدئولوژي هاي مختلف، باعث مشکله هويت ملي در عراق شده است. در بخش بازسازي عراق پس از سال ۲۰۰۳ نيز فرايندهاي طي شده و دورنماي آينده را با توجه به تجارب تاريخي مورد بررسي قرار مي دهد.