مقاله فرايند ياددهي ـ يادگيري و دانشگاههاي باز و از راه دور آينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: فرايند ياددهي ـ يادگيري و دانشگاههاي باز و از راه دور آينده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش از راه دور
مقاله فرايند ياددهي ـ يادگيري
مقاله رفتار گرايي
مقاله شناخت گرايي
مقاله انسان گرايي
مقاله ساختار گرايي
مقاله آموزش الكترونيكي
مقاله دانشگاه مجازي
مقاله جامعه يادگيري
مقاله فرصتهاي يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر پس از معرفي عناصر آموزش و پرورش با طرح اين پرسش كه آموزش و پرورش با تكيه بر كدام يك از عناصر يا مولفه هاي خود، بيشترين تاثير را در ايفاي نقش خود در توسعه پايدار نشان مي دهد، به بررسي فرايند ياددهي ـ يادگيري، رويكردهاي مختلفي كه در اين فرايند مورد استفاده قرار مي گيرند، و معرفي رويكرد جديد ساختارگرايي و تاثير آن در محيط يادگيري مي پردازد. آن گاه موضوع فرصتهاي يادگيري و ياددهي ـ يادگيري مشاركتي را مورد توجه قرار داده و با ارايه الگوي اين نوع يادگيري به نقش دادن باز خورد سريع به يادگيرندگان به عنوان عامل موفقيت در يادگيري اشاره مي كند. محيط جديد يادگيري، نظام چندرسانه اي و چالشهاي جديد پداگوژيكي براي استادان دانشگاههاي باز و از راه دور آينده از موضوعات مهم ديگري است كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته اند.