مقاله فرايند پيشگيري از جرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۱۷ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: فرايند پيشگيري از جرم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشگيري از جرم
مقاله فرايند پيشگيري از جرم
مقاله پيشگيري تنبيهي
مقاله پيشگيري اصلاحي
مقاله پيشگيري مكانيكي
مقاله پيشگيري علي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنسل غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرم و ترس از جرم از دغدغه هاي رايج در جوامع مختلف است. تدابير مختلف در طول زمان براي برخورد با جرم و بي نظمي اتخاذ شده است. جز معدودي از كشورهاي اسلامي كه به تبعيت از سيستم جنايي اسلام توجه قابل توجهي به تدابير متنوع پيشگيرانه داشته اند، در ساير ملل، اين تدابير صبغه واكنشي و سركوبگرانه داشته و به شكل مجازات ظاهر و از طريق سيستم عدالت كيفري اعمال مي شده است. در دهه هاي اخير ناتواني سيستم دادگستري در حل مشكل جرم و ناامني بر همگان معلوم شده است. اين واقعيت و همچنين هزينه هاي سرسام آور اقدامات سركوبگرانه، سياست گذاران را به استفاده از تدابير پيشگيرانه وادار ساخته است. اقدامات پيشگيرانه نيز در طول زمان كارآمدي خود در پيشگيري از جرم و حل مشكل جرم و ناامني نشان داده اند. اما موفقيت در امر پيشگيري از جرم، مستلزم تهيه برنامه هاي منسجم و مدبرانه است كه تدوين آنها بايد فرايندي معيني را طي كند.