سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر یوسف زاده – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مهدی جلالی – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب
مصطفی پیله وری – دانشکده تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این بخش تئوری فراکتالها و هندسه و کاربرد آنها در طراحی آنتن بررسی خواهد شد. و سپس انواع هندسههای رایج فراکتال در طراحی آنتنها و المانهای فراکتال و کاربرد هرکدام از آنها در طراحی یک نوع آنتن با کاربرد ویژه معرفی و ارائه میشود. و سپس کاربرد فراکتالها در طراحی آنتنهای آرایهای فازی برای کاهش کوپلینگ متقابل میان المانهای آرایه و همچنین بستهبندی کردن المانهای بیشتری به داخل آرایه برای افزایش بهرهScanningمطرح خواهد شد. ود ر انتها نیز با یک مثال ثابت خواهد شد که با به کار بردن المانهای فراکتالی در یک آرایه کوپلینگ متقابل بین المانها کاهش پیدا میکند