مقاله فراگيري ساختار منفي انگليسي به عنوان زبان خارجي توسط فارسي زبانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۴۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: فراگيري ساختار منفي انگليسي به عنوان زبان خارجي توسط فارسي زبانان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراگيران زبان دوم
مقاله ساختار منفي انگليسي
مقاله دسترسي كامل
مقاله انتقال كامل
مقاله ساختارهاي درختي كوچك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمي محمدرزاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله استفاده از ساختار منفي در زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي از دو ديدگاه مورد بررسي قرار مي گيرد. بر اساس ديدگاه دسترسي كامل / انتقال كامل، فراگيران زبان دوم در مرحله اول فراگيري به طور بالقوه تمام ساختارهاي واژگان و كاركردي را از زبان اول به زبان دوم انتقال مي دهند. ديدگاه دوم به نام ساختارهاي درختي كوچك ادعا مي كند كه در مرحله ابتدايي تنها ساختارهاي واژگاني از زبان اول منتقل مي شود ولي ساختارهاي كاركردي از زبان اول منتقل نمي شود. در اين تحقيق داده هايي به صورت فلش كارد، قضاوت دستوري و مصاحبه شفاهي از سه سطح بسندگي زباني جمع آوري شد. نتايج اين داده ها به طور معني داري ساختارهاي درختي كوچك را ردكرد و ديدگاه دسترسي كامل / انتقال كامل را مورد تاييد قرار داد.