سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین میرباقری – دکتری مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حامد اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحسن صدرالسادات – دکتری مواد

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارائه فرایندی نو د رنحوه کروی نمودن چدنهای نشکن می باشد بدین منظور سعی شده است با طراحی یک قطعه پیچیده و بکارگیری فرایند مذکور فناوری این روش استخراج و تدوین گردد. بدین منظور با طراحی سیستماتیک ازمایشها و مراحل کار تعدادمشخصی قطعه چدن نشکن در هر طرح تولید شد سپس با تخریب قطعه و انجام ازمایش متالوگرافی از سطح به عمق قطعات تولید شده روند کروی شدن گرافیتها در سرتاسر ساختار توسط فرایندمذکور در طی چندین سال متمادی جمع اوری و مورد تحلیل قرارگرفته و با رفع محدودیتها و مشکلات فنی دانش فنی آن تهیه گردید دراین فرایند سعی شده است که محفظه مواد کروی کننده و محفظه تغذیه در یکجا ادغام شوند به عبارتی دیگر عملیات کروین نمودن در تغذیه انجام گرفته است نتایج نشان داد که برای قطعات چدنی که نیاز به تغذیه گذاری از نوع تقلیل فشار دارند در صورتیکه مواد کروی کننده به صورت پودر استفاده شوند این روش کاملا جوابگو خواهد بود