سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا آسمند – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران کارشناس ب

چکیده:

عدم وجود سیستمی منسجم و مدون در پروژه های مختلف و قراردادهای مربوطه سبب شده است مراحل پایانی اجرای پروژه ها و اقدامات ستادی مربوطه همواره با مشکلات متعددی مواجه باشد و سبب مختومه نشدن قراردادها، طولانی شدن رسیدگی به قراردادهای باز و به تبع آن تشدید و بغرنج شدن مسائل و مباحث میان طرفین قرارداد گردد. در این مقاله با پرداختن به رویکرد استاندارد مدیریت پروژه PMI و جایگاه فرایند اختتام قرارداد در فرایندهای مدیریت پروژه، سعی در ارائه و معرفی چارچوبی مدون هستیم تا در قالب آن، مباحث قراردادی تعریف شده در شرایط پیمان هر سازمان به طرز سیستماتیک و منسجم، برآورده و قابل پیگیری جهت اختتام قراردادها باشند. فرایندی که به عنوان یکی از مهمترین مراحل امور قراردادی، اساساً بازنگری و مستند سازی اجرای کلیه ملزومات قراردادی است و سبب می گردد با انجام اقدامات مدیریتی قراردادها و حل و فصل مسائل موجود، ضمن بررسی وضعیت اجرای کلیه مفاد و شرائط قراردادی، نسبت به صدور پرداختهای نهائی اقدام گردد. فرایند ارائه شده در این مقاله شامل دو جزء اصلی است : بررسی اتمام فیزیکی قرارداد و پیگیری مراحل اختتام قرارداد . از آنجا که رویه های مربوط به این فرایند در هر سازمان بستگی زیادی به نوع قراردادهای آن دارد لذا سعی شده است چارچوب ارائه شده نسبتاً جامع ارائه گردد اگرچه به جهت پیچیده تر بودن قراردادهای از نوع ساخت، تمرکز بیشتر بر این نوع قراردادها می باشد.