سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اکبر بابایی – کارشناس تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سید جعفر قمی – کارشناس مشترکین، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

چکیده:

موسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتا در یک قلمرو ولی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی در جهت نیل به اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده پاسخگو باشند. بنابراین بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود.
در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان ها و کارایی و اثر بخشی دولت می شود. در بخش غیر دولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیتهای جدید شرکت ها و موسسات می شود.
این موضوع در بخش آب و فاضلاب کشور نیز هم بلحاظ ساختاری بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی که دامنه خدمات آن کلیه بخشها و هموم کشور را تحت پوشش قرار داده و هم به لحاظ اهمیت محصول ارائه شده که با سلامت عموم جامعه در ارتباط است از حساسیت خاصی برخوردار می باشد. از طرفی انتخاب و تعیین شاخصها و معیارهای مناسب برای اطمینان از میزان موفقیت سازمان و اخذ نتایج سودمند و اثر بخش از فرایند ارزیابی بسیار مهم بوده و صرف اتکا به شاخصهای عملکردی نتایج مفیدی در بر نخواهد داشت.
از آنجا که شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی با ۵۲ واحد تحت پوشش بعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای وابسته به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد و با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش شرکت می تواند نتایج مفید و سودمندی در عملکرد نهایی آن داشته باشد توسعه شاخص های ارزیابی واحدهای تحت پوشش مورد توجه مدیریت ارشد سازمان قرار گرفت و دفتر مدیریت و بهبود بهره وری موظف شد اطلاعات چهار محور: مشتری مداری، شاخص های ایمنی و زیست محیطی، شاخص های مشترکین و تعهدات بودجه ای واحدهای تحت پوشش را در اختیار مدیریت ارشد سازمان قرار دهد تا ارزیابی واحدها بر اساس اطلاعات حاصله انجام شود.