سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

بهروز تاکی – اداره کل راه آهن اصفهان

چکیده:

استعاره در شعر شاعر ایتالیایی در مورد سازمانهای قرن ۲۱ نبوده است اما بخوبی در مورد آنها صادق است در قرن ۲۱ مدیران ارشدی که بخواهند با خواست و قدرت خود سازمانهایشان را به سمت آسمان پرواز دهند یقینا موفق نخواهند بود.