سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر مولایی دهکردی* – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، تهران
امیرعلی ابراهیمی –
منصوره شاه عالمی –

چکیده:

مطالعه کامل و دقیق فرایند اکسیداسیون کاتالیستی فنل بوسیله پراکسید هیدروژن به عنوان اکسید کننده (CWPO) و کربن فعال شرکت ژاکوبی (Jacobi Co. Sweden, type of AquaSorb101) به عنوان کاتالیست در راکتور ناپیوسته (Batch) به منظور بررسی شرایط بهینه عملیاتی فرایند از قبیل pH ، دما و بار کاتالیست انجام گردید. همچنین درصد تب دیل فنل در دوحالت مختلف برای خوراک دهی پراکسید هیدروژن (افزایش اولیه و افزایش قطره ای) به منظور بهینه سازی مصرف H۲O2 ، مقایسه شده است. افزایش قطره ای H۲O2 با سرعت های مختلف، به عنوان پارامتر تاثیر گذار در بهینه سازی مصرف H۲O2نیز بررسی گردید . pH حدود ۴ مناسب ترین مقدار برای اکسیداسیون فنل بدست آمد . دمای مناسب واکنش اکسیداسیون فنل ۷۰ درجه سانتی گراد انتخاب گردید . در همه آزمایش ها به خصوص حالت افزایش قطره ای، در ابتدا درصد تبدیل بالایی مشاهده می شود که با گذشت زمان کاهش می یابد یعنی فنل تبدیل شده به مواد واسط ه، دوباره به فنل تبدیل می شود و یک مکانیزم برگشت پذیر را نشان می دهد. این برگشت پذیری در مقادیر پایین از پراکسید هیدروژن و کاتالیست بیشتر است.