سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا همت پور – کارشناسی ارشد EMBA – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسن جوانشیر – دکترای مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود سلیمانزاده – کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنای

چکیده:

ایفای نقش حیاتی و موثر فناوری ها در سازمان، بر کسی پوشیده نیست. متاسفانه اکتفا و بقا در یک تکنولوژی با مشکل ازدیاد شیوه های تکنولوژیکی که اکثر آنها برای سازمان در زمان تصمیم گیری، شناخته شده نیستند، آمیخته شده است. این بدین معنا است که وقت و توجه زیادی در هنگام برنامه ریزی برای کسب و گسترش فناروی پیشرفته باید اعمال شود تا فعالیت های فناوی و کسب و کار را یکپارچه سازد. فرایند برنامه ریزی استراتژیک بر پایه چند سوال پایه ای قرار دارد که باید بواسطه آنها هماهنگی بین استراتژی کسب و کار سازمان و فعالیتهای بخش تحقیق وتوسعه مشخص شود. پاسخ به این سوال ها گامهای مرسوم برنامه ریزی استراتژیک را باهدف یکپارچه سازی فعالیتهای تحقیق و توسعه و فناوری با فعالیت های کسب و کار سازمان پایه ای دنبال مینماید. وبا استفاده از آنها راههایی را برای ایجاد وبکارگیری استراتژی تحقیق و توسعه و فناوری بر پایه تاثیرات آینده یبان می نماید.