سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالرضا شهریور – کارشناس ارشد خوردگی، واحد پژوهش خوردگی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

مدیریت خوردگی " (C.M.) و " بازرسی برمبنای ریسک " از جمله موضوعاتی هستند که اخیر اً مورد توجه مدیران و کارشناسان صنعت و دانشگاهیان واقع شده اند . در این مقاله سعی شده است که مدیریت خوردگی، RBI و رابطه این دو به اجمال تبیین گردد . بدین منظور مروری بر مدیریت خوردگی و عناصر کلیدی آن می گردد . نشان داده می شود که مرحله " بازنگری و اجرا " به عنوان گسترده ترین عنصر مدیریت خوردگی، خود از عناصر مختلفی تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها RBI می باشد . یعنی RBI به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت خوردگی بکار می رود اما باید توجه کرد که کاربرد آن منحصر به مدیریت خوردگی نیست . در واقع RBI با در نظر گرفتن مکانیزمهای خوردگی و برخی پارامترهای دیگر، ریسکهای مربوط به خوردگی وسایل تحت فشار را نیز محاسبه کرده و برنامه هایی جهت بازرسی آنها ارایه می کند . این برنامه های بازرسی موجب می شود تا ریسک ها تا حد معقولی کاهش یابد که این خود از عمده ترین اهداف مدیریت خوردگی است