سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

علی گزنی – عضو هیات علمی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی

چکیده:

در نخستین گامهای پروژه ها، انطباق و سازگاری مدیریت دانش با راهبردهای سازمانی، مجموعه فعالیتی جاری و آینده نزدیک و شاخص هائی که به منظور ارزیابی موفقیت سازمان مورد استفاده قرار می گیرند، یکی از عوامل بسیار مهم در شکست یا موفقیت پروژه مدیریت دانش محسوب می گردد. توسعه راهبرد دانش به ایجاد یک چهارچوب پرداخته و مسیر حرکت را هدفمند می سازد. جلب حمایت مدیران سطوح بالا و همچنین کارکنان نیازمند نمایش و فهم مزایای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان است. یکی از مزایای توسعه راهبرد همین امر می باشد. راهبرد دانش با شفاف سازی اهداف و انتطارات ، نتایج مدیریت دانش را قابل حصول، اندازه گیری و میزان بهبود در سازمان را قابل سنجش خواهد کرد. راهبرد دانش به عنوان عنصری پویا و زنده حکم لایه محافظی را دارد که مسیر هدایت پروژه را روشن می نمایدو در این مقاله قصد داریم با چهارچوب کلی و چگونگی توسعه راهبرد دانش آشنا شویم.