سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی طالبی –

چکیده:

فرایندهای تورق سیالی یا لایه- لایه ای شدن ناشی ازاختلاف افقی دماوشوری درراستای سطوح هم چگالیاست.درسطوح چگالی به ویژه ” دیاپیکنال “فرایندهای خرد همانند همرفتی پخش دوگانه ، برپدیدهْ مهم فرونهشتیحتی درمقیاس کلانتأثیرمی گذارند.این مقاله به ارزیابی میدانی این پدیده های مهم در تنگه هرمز در ایستگاههای نزدیک به دریای عمان پرداخته است. با استفاده ازتقریبهای مناسب وجود یک" گردش وارون ترموهلاینی" در این منطقه قابل پیش بینی است با اینکه این پدیدهْ ها، معمولا در اقیانوسها در ژرفای نسبتا عمیق اتفاق می افتد، لکن جالب توجه است که خلیج فارس با وجودژرفای کم ، یکآزمایشگاه طبیعی برای مطالعه بسیاری از پدیده های مشابه در اقیانوس شناسی است.از بررسی فرارفتی دو سویه موجود در تنگه هرمز و گرادیان عمودی دما و شوریدرفواصل کوتاه عمقی و مشاهدات میدانی بدست آمده از اطلاعات " سی،تی،دی"، جریانهای دینامیکی دراین منطقه ارزیابیشده است. نتیجه این تحقیق ضمن پیش بینیوجود سیستمی چند لایه ای در تنگه هرمز ، جایگزینی نظام پخشی ونظام انگشتی را نیز نشان داده است.