سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی فراهانی – کارشناس مهندسی صنایع، کارشناس برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان
محمدعلی صالحی قائم مقامی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی-مدیر برنامه ریزی و امور تولیدی شرکت شهرک های
مقتدام الانام روانبخش – دکترای مدیریت استراتژیک- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنا

چکیده:

در یک روال کلی شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی به تبعیت از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و سند چشم انداز کل کشور، سند راهبردی شرکت را در بازه زمانی ۵ ساله تهیه و تدوین نموده است. مدل استفاده شده در این فرایند، مدل تحلیل SWOT با استفاده از رویکرد AHP و طیف لیکرت جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدات بوده است. در ادامه فرایند بیانیه چشم انداز، بیانیه ماموریت، اهداف و استراتژی ها تدوین شده است. همچنین برای ارزیابی و اطمینان از جاری شدن برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت، شاخص هایی نیز در همه امور شرکت تهیه شده تا بتوان به صورت کمی فرایند اجرا را مورد ارزیابی قرار داد.