سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی پاکروان – دانشجویکارشناسی ارشد مواد دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج – دانشیار دانشکده فنی مهند سی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

الژینات سدیم پلیمریست طبیعی که قابلیت حل در اب سرد با هم زدن مکانیکی را داراست و ژله ای شدن برگشت ناپذیر در آن شرایط اضافه شدن یونهای کلسیم کافی انجا م می شود در تحقیق حاضر ویسکوزیته محلول الژینات سدیم و فاکتورهای موثر در ان مورد انالیز قرارگرفته اند. چگونگی رفتار ژله ای شدن بررسی شده است روش مناسب برای استفاده از ژله ای شدن الژینات سدیم برای تولید بدنه های خام سرامیکی الومینایی بصورت سیستماتیک بررسی شده است ویسکوزیته دوغاب الومینا با ۴۰% حجمی الومینا و ۲% حجمی فسفات کلسیممخلوط شده با ۱% وزنی الژینات سدیم کمتر از ۱۳۰۰ مگاپاسکال ثانیه در شرایط سرعت برشی بالاتر از ۵۰l/sec است.