سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه ثقفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و دانشجوی دکتری دانشگاه علم
علیرضا علی احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
بهروز زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

ظهور سیستمهای اطلاعاتی شبکه محور، نقطه عطفی در جهن گیری استراتژیک نمایندگیهای دولتی ایجاد کرد، که بتواند با استفاده از فرصت ایجاد شده در اثرتوانمندیهای تجارت الکترونیکی در رسیدن به اهداف خود موفق شوند. با پیشرفت سیستمهای اطلاعاتی، دفاتر و نمایندگیهای دولتی در سراسر دنیا بدنبال راههای بهتری برای ارائه خدمات پیشرفته در تمام سطوح جامعه هستند. این کار از طریق دولت الکترونیک میسر است. تفاوت اساسی برنامه پنجساله چهارم کشور در مقایسه با برنامه های پیشین، تطبیق برنامه با اهداف برنامه چشم انداز بیست ساله کشور است. در این برنامه، رشد سریع، پایدار و مستمر، توسعه مبتنی بر دانایی، ارتقای امنیت، عدالت، سلامت، محیط زیست، توسعه فرهنگ و کارامد کردن امور کشور جزو اهداف اصلی بیان شده اند. ماهیت وجودی ICT در عصر حاضر می تواند تاثیر عظیمی در تحقق این اهداف داشته باشد. در این مقاله با بررسی وضعیت موجود دولت الکترونیک در کشور، شکاف موجود برای تحقق اهداف تعیین شده، تبیین می شود و سپس با توجه به توانایی و قابلیتهای اینده نگاری در پر کردن این خلا با توجه به مطالعات انجام شده در سایر کشورها و مولفه های دولت الکترونیکی متوازن در این زمینه، فرایند پیشنهادی جهت انجام کار مبتنی بر این روش بیان میشود.