سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی تاجریان – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد مهندسی فرایند
منصور بزمی –
خشایار محمد بیگی –
جواد علائی –

چکیده:

وجود ترکیبات گوگردی و مرکاپتانها در برشهای نفتی موجب آلودگی محیط زیست و در خطوط انتقال و مخازن نگهداری، باعث خوردگی می شود. بنابراین لازم است تا مقدار گوگرد و مرکاپتانها در برشهای نفتی تا حد استانداردهای بین المللی، کاهش یابد. بدین منظور فرآیند DMD جهت مرکاپتان زدایی بسط یافته است که با این روش امکان مرکاپتان زدایی از برشهای مختلف نفتی و حتی نفت خام به عنوان خوراک ورودی مسیر می باشد در این مقاله، نتایج مطالعات تجربی بر روی مرکاپتان زدایی خوراکها مختلف نفتی با استفاده از فرآیند DMD ارائه گردیده و با بررسی عوامل موثر در این فرایند، شرایط بهینه برای انجام واکنش تعیین شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که این فرایند قابلیت بالایی جهت کاهش میزان مرکاپتان و ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی دارد و کاهش مرکاپتان تا میزان استانداردهای زیست محیطی امکان پذیر می باشد.