سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی محمد خدامی – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شهرام سیدین – مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علیرضا صبور روح اقدم – بخش مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اندازه گیری میزان انبساط و انقباض پوششهای پاشش حرارتی شده در دماهای مختلف و تعیین ضریب انبساط حرارتی (CTE) آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . وجود اختلاف یا عدم تطابق ضرایب انبساط حرارتی بین پوشش و زمینه و یا بین لایه های مختلف در پوششهای چند لایه و چند جنسی، در سیکل های حرارتی باعث ایجاد کرنشهای قابل توجه در فصل مشترک ها می شود که اگر این کرنشها از حد تحمل پوشش بی شتر باشد منجر به شروع و اشاعه ترک و در نهایت انهدام و جدایش پوشش می گرد د. با اندازه گیری ضریب انبساط حرارتی هر یک از لایه ها و سعی در نزدیک کردن این مقادیر به همدیگر، امکان طراحی پوششهایی مقاومتر و با طول عمر بیشتر فراهم می گردد. در تحقیق حاضر پس از بررسی فعالیت های محققین دیگر برای تهیه ی نمونه های دیلاتومتری از پوششهای پاشش حرارتی با روشهای مختلف، روشی بهینه جهت ساخت نمونه های مناسب طراحی و اجرا گردید . در این روش ابداعی، طی مراحل مختلف، چند نمونه از پوششهای NiCrAlY و زیرکونیای جزیی پایدارشده با ایتریا ((P-YSZ) با ابعاد ۱×۵×۲۵ mm از پوشش مورد نظر و بصورت مجزا از زیر لایهبا استفاده از روشهای ماشینکاری و شیمیایی، و مطابق با استاندارد مورد نیاز برای دستگاه دیلاتومتری ساخته شد اندازه گیری CTE پوششهای NiCrAlY و YSZ به ترتیب برابر با (در متن اصلی موجود می باشد) که تطبیق خوبی با مقادیر اعلام شده در منابع مرجع دارد، صحت نمونه ها و فرایند انجام شده را اثبات نمود.