مقاله فرخي کيمياگر تلفيق شعر و موسيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: فرخي کيمياگر تلفيق شعر و موسيقي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرخي
مقاله لحن
مقاله موسيقي
مقاله مضامين و واژگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كي منش عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آن جا كه شعر زبان اسرار دل است و مخلوق عاطفه هاي حساس، شاعري نوعي كيمياگري شناخته شده است در حوزه پيوند الفاظ با موسيقي.
در ميان سرامدان شعر فارسي، فرخي نمونه كامل شاعراني است كه در تلفيق مضامين شعر با موسيقي گام هاي استوار برداشته است. وي را در حوزه الفاظ به حسن انتخاب كلمات خوش آهنگ، فصيح، رشيق و دلاويز بايد ستود.
براستي در رعايت تناسب معاني و مضامين و تلفيق آنها با موسيقي كلمات و تركيبات سخنوري است توانا. چه كلام آهنگين وي در اين حوزه از جذابيت و دل فريبي ويژه اي برخوردار است و اين خود برجستگي شعرش را شكل تواند داد و سبك شاعري او را مشخص تواند كرد.