سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساسان معتقد – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بهبهان
الهام رحیمی – کارشناس ارشد خاک شناسی
سجاد معتقد – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

برنامه‌ها و طراحی‌های سیستماتیکی برای جلوگیری از اثرات مخرب و کاهش رسوب‌گذاری لازم می‌باشد. چنین برنامه می‌تواند عمر مفید مخازن و منابع را طولانی گرداند. توانایی تخمین و برآورد میزان فرسایش سطحی آبگیر یا جلگه رودخانه، انتقال رسوب، شستشو و ته نشست و رسوب در سیستم رودخانه و ته نشست رسوب و پخش در یک مخزن یا آب انبار برای توسعه و گسترش طراحی‌ها و نقشه‌های مدیریت رسوب‌گذاری عمیق ضروری می‌باشد. در این مقاله مدل پیش‌بینی فرسایش آب (WEPP) برای حوزه سران در شیراز برای برآورد کاهش فرسایش خاک ناشی از رواناب سطحی از بارش موضعی شدید برآورد می‌گردد. همچنین با توجه به آنکه مدل شبه دوبعدی روند جریان رسوب و آب در مسیر آن ابزار موثری برای حل مسائل مهندسی رودخانه می‌باشد در این مقاله توصیف مختصری نیز از فرضیه معادلات انتقال رسوب جریانی با استفاده از مدل لوله‌ای جریان برای شبیه‌سازی رودخانه سران ارائه می‌گردد.