سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش امینی – بخش زمین شناسی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رسول اخروی – بخش زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

لس ها و شبه لس ها بخش وسیعی از شمال و مناطق مرکزی ایران را می پوشانند. این رسوبات از دیدگاههای مختلف علمی و کاربردی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل محققان و پژوهشگران بوده و لس ها و شبه لس های منطقه شمال خرا سان در این مقاله عمدتا از دیدگاه فرسایش پذیری و رسوب زایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در صورت عدم بهره برداری صحیح، این رسوبات موجب گل انباشتگی مخازن سدها زمین لغزش و فرونشست زمین شده و روند توسعه را مختل می سازد از این رو شناخت مکانیزم های فرسایش و رسوب زایی و پیشگیری از فرسایش آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. محدوده مورد مطالعه کمربندی در شمال ایران از صالح آباد در مرز ایران و ترکمنستان تا منطقه راز و جرگلان در شهرستان بجنورد را در بر می گیرد. بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد سیمای ریخت شناسی اراضی لسی تابعی از ضخامت و شکل سنگ بستر زیرین لس ها می باشد و تحول ریخت شناسی اشکال موجود تحت تاثیر تلفیقی از عوامل تکتونیکی و آب و هوایی منطقه می باشد.