سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی کاری – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنوب،
محمود نیکوفرد – کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه برق
امین انیس – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشکده تحصیلات تکمیلی تهران جنوب،

چکیده:

در این مقاله یکفرستنده-گیرنده نوری یکپارچه مبتنی بر ساختمان حلقوی برای اولین بار طراحی شده است. برای جداسازی طولموجهای دریافتی شامل موج پیوسته و موج مدوله شده از تشدیدگرحلقوی نوری استفاده شده است. طول موج مدوله شده دریافتی به سمت آشکارسازنوری و طول موج پیوسته به سمت مدولاتور هدایت گردیده تا آن را مدوله نموده و به شبکه مجددا ارسال نماید فاصله کانالها بین دو طول موج دریافتی۳٫۲nm) 400GHz در محدوده طول موج ۱۵۶۰-۱۵۳۰nm است