مقاله فرصت ها و چالش هاي تعامل منطقه گرايي و چندجانبه گرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۷ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: فرصت ها و چالش هاي تعامل منطقه گرايي و چندجانبه گرايي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه گرايي
مقاله موافقت نامه هاي منطقه اي
مقاله سازمان جهاني تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي اردكاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پانزده سال گذشته، تعداد موافقت نامه هاي منطقه اي و تجارت آزاد به سرعت افزايش يافته است. در دوران گات تنها ۱۲۴ موافقت نامه منطقه اي اعلام شد، در حالي كه از زمان تاسيس سازمان جهاني تجارت بيش از ۱۶۰ موافقت نامه ديگر شامل تجارت كالا و خدمات به اين سازمان اعلام شده است. تا اول مارس ۲۰۰۷ تعداد ۱۹۴ موافقت نامه اجرايي شده كه ۱۲۹ مورد بر اساس ماده ۲۴ گات، ۲۱ مورد بر اساس شرط توانمند سازي و ۴۴ مورد بر اساس ماده ۵ موافقت نامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) اعلام شده است. به استثناي مغولستان كه عضو هيچ موافقت نامه منطقه اي نيست، كليه اعضاي سازمان جهاني تجارت حداقل عضو يك موافقت نامه منطقه اي محسوب مي شوند. كشورهاي آسيايي كه در گذشته از عضويت در ترتيبات منطقه اي اجتناب مي كردند، در حال حاضر جزو فعال ترين كشورهاي درگير در مذاكرات موافقت نامه هاي منطقه اي جديد هستند.
عضويت در يك ترتيب تجاري منطقه اي افزايش رفاه اعضاي آن را تضمين نمي كند. به علاوه، تشكيل آن ممكن است به طور زيانباري رفاه كشورهاي غير عضو را به دليل انحراف تجارت و آثار آن در مورد رابطه مبادله تحت تاثير قرار دهد. حتي اگر اعضاي سازمان جهاني تجارت به طور همزمان از منطقه گرايي و چندجانبه گرايي استقبال كنند، ضروري است بدانند كه سازمان جهاني تجارت چگونه با چالش هاي ناشي از افزايش سريع موافقت نامه هاي منطقه اي برخورد كرده است و ديگر چالش هاي موجود چه چيزهايي مي توانند باشند.
در اين مقاله ادبيات نظري ترتيبات تجارت منطقه اي به عنوان بلوك هاي بازدارنده يا بلوك هاي سازنده نظام تجاري چندجانبه مرور خواهد شد. همچنين، شواهد كلي در زمينه تعامل بين افزايش سريع ترتيبات منطقه اي و تحولات نظام تجاري چندجانبه ارائه مي شود تا نشان داده شود كه آيا اين ترتيبات، بلوك هاي بازدارنده و محدودكننده هستند يا بلوك هاي سازنده و تسهيل كننده.