سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مهدی رضوی – کارشناس ارشد مدیریت ساخت
امین سارنگ – کاندیداری دکترای عمران
داودرضا عرب – دکترای آب
کامران امامی – دکترای آب

چکیده:

در این مقاله با عنایت به جایگاه قانونی مهندسی ارزش در برنامه ى چهارم توسعه کشور و با توجه به رشد گسترده ى این بحث در کشور در سال های اخیر، سعی می گردد با مرور فرصت های مهندسی ارزش در کشور، به برخی آسیب پذیری ها، خلاها، بدعت های ناصحیح و دغدغه هایی که ممکن است به انحراف موضوع مهندسی ارزش بیانجامد، با استناد به تجربیات و دستاوردهای مطالعات مهندسی ارزش متعددی که نویسندگان این مقاله در آن فعال بوده اند، در سه حوزه ى قوانین و مقررات، ساختار و مشاوران ارزش پرداخته شود و در پایان راهکارها و روش های پیشنهادی برای گذر از این موانع ارائه می گردد.