مقاله فرمانروايي توامان: حكومت و مشروعيت در ايران باستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: فرمانروايي توامان: حكومت و مشروعيت در ايران باستان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حكومت ها و شاهان ايران باستان
مقاله سنگ نوشته ها
مقاله پادشاه
مقاله ايران باستان
مقاله اهورامزدا
مقاله سياست ايران باستان
مقاله پادشاهي
مقاله تمدن ايران
مقاله مشروعيت سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كسرايي محمدسالار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره ايران باستان به ويژه در سال هاي اخير، پژوهش هايي قابل توجه انجام گرفته و اين حاكي از يك رويداد ميمون در خصوص توجه پژوهشگران به تمدن ريشه دار ايران باستان است. نوشتار حاضر به دليل توجه و تمركز روي يكي از وجوه سياسي آن تمدن، در نوع خود كاري بديع است. سوال اصلي اين است كه حكومت ها و زمامداران براي تداوم زمامداري خويش چه ادله و توجيهاتي ارايه ميكرده اند؟ پاسخي كه بر اساس تحليل متون سنگ نوشته ها به دست آمده حاكي از آن است كه براي توجيه مشروعيت سياسي سه عنصر داراي اهميت بيشتر بوده اند. اين عناصر عبارتند از: تبار، لطف خداوند و عدالت و خصال ويژه انساني. در اين پژوهش سنگ نوشته هاي غرب ايران (كنوني) مورد مطالعه قرار گرفته اند. از روش تحليل متن براي پي بردن به محتواي سنگ نوشته ها استفاده شده است و در ساير موارد اسناد و مدارک به شيوه تاريخي- توصيفي مورد بحث قرار گرفته اند.