سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا استادرحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید علی محمدی – دانشجوی دکتری آب دانشگاه علم و صنعت
عباس افشار – استاد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

سیستم های ذخیرهسیکلی گونه ای از بهره برداری تلفیقی از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی است که در آن حداقل زیر سیستم های رودخانه ، آبخوان ، سد ، و عوامل تغذیه مصنوعی حضور فعال دارند . تغذیه مصنوعی آبخوان ، برای تامین نیازهای دراز مدت ، با برنامه ریزی مشخص و با فرمان و الگوی از قبل تعریف شده صورت می پذیرد . هدف اصلی این سیستم ها افزایش توان بهره برداری از منابع آبهای سطحی با حجم تعریف شده مخزن سد و افزایش آب قابل تنظیم تعریف می شود .در این مطالعه تلاش شده است تا با تعریف و توسعه یک مدل بهینه سازی و شبیه سازی ، فرمان بهره برداری بهینه برای یک سیستم ذخیره سیکلی استخراج و رفتار فرمان توسعه یافته با یک مدل شبیه سازی کنترل شود . مدل تهیه شده می تواند به عنوان یک ماجول در مدل جامع طراحی و بهره برداری بهینه از سیستم های ذخیره سیکلی مورد استفاده قرار گیرد . نتایج حاصله از مدل بهینه سازی فوق الذکر در یک حوزه فرضی کاملاً رضایت بخش و حکایت از کار آیی سیستم بهینه سازی پیشنهادی دارد . گرچه سیستم ذخیره سیکلی در این مطالعه توده ای (lumped) فرض شده است ، لکن ، لحاظ کردن سیستم های توزیعی (Distributed ) نیزممکن بوده و فقط حجم محاسبات را افزایش خواهد داد .