سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حسینی – دانشگاه لرستان

چکیده:

یکی از هدفهائی که همواره در رشته های مهندسی معماری ، عمران ، مکانیک و ریاضی مورد توجه قرار گرفته ، دست یافتن به فرمهای ساختمانی است که در نوع خود از جنبه هائی بهترین و کاملترین طرحمی باشند . امروزه نیز در جوامع مختلف توجه بیشتری به مسائل یافتن بهترین فرم از نظر هندسی و فیزیکی معطوف گشته بنحویکه این سلسله مطالعات خود رشته های خاص را بوجودآورده که به بهینه سازی درساختمان معروف است . فرمهای ساختمانی را که از این لحاظ در طبقه خود دارای بالاترین قابلیت های مکانیکی و یا بالاترین ارزشهای اقتصادی هستند ، فرمهای بهینه می گویند ، که در این مقاله به بحث کیفی در مورد فرمهای ساختمانی بهینه پرداخته و به ارائه نمونه هائی از این فرمها مانند : کم وزنترین فرمهای خرپائی ، کم وزنترین شبکه های تیری ، قوی ترین فرمهای ساختمانی فشاری و فرمهای بهینه رفتاری خواهیم پرداخت .