مقاله فرمولاسيون گرانول جوشان گلوکوزامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: فرمولاسيون گرانول جوشان گلوکوزامين
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوکوزامين
مقاله گرانول
مقاله جوشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي پور اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: اخگري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان زريفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گلوكزآمين يك قندآمين طبيعي است كه از روند تخريب مفاصل در استئوآرتريت جلوگيري مي كند. با توجه به عدم وجود فرآورده جوشان گلوكزآمين و مزاياي آن، ازجمله بهبود پذيرش بيمار و مصرف راحت  فرآورده براي سالمندان، اقدام به تهيه گرانول جوشان گلوكزآمين گرديد.
روش بررسي: ابتدا ريزش، تراكم پذيري و ميزان حلاليت پودر گلوكزآمين در آب بررسي شد. سپس با استفاده از طراحي آزمون، ۲۷ فرمول گلوكزآمين به روش گرانولاسيون خشك تهيه گرديد. متغيرهاي مستقل شامل: نسبت اجزا جوشش، نسبت دي کلسيم فسفات (DCP) به مانيتول و اندازه ذره اي بودند. پاسخ هاي آزمون سرعت ريزش،pH  و عمر قفسه اي بودند. با استفاده از نقاط اشتراک محدوده بهينه پاسخ ها، فرمولاسيون برتر انتخاب و پس از انجام كنترل هاي فيزيكوشيميايي لازم، طعم دهنده، شيرين كننده و رنگ به آن افزده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه داروي گلوكزآمين داراي قابليت ريزش و تراكم پذيري مطلوبي نيست، ولي حلاليت خوبي در آب دارد. تغيير ميزان اجزا جوشش اثر کمي بر سرعت ريزش داشت، ولي تاثير نسبتDCP  به مانيتول و اندازه ذره اي معنادار بود. هر ۳ متغير مستقل بر عمر قفسه اي موثر بودند، ولي نسبت DCP به مانيتول کمترين اثر را داشت.
نتيجه گيري: با استفاده از طراحي فاکتوريال براي فرمولاسيون گرانول جوشان گلوکزآمين، مي توان با آزمون هاي کمتر و در زمان کوتاهتر به فرمولاسيون بهينه دست يافت. فرمولاسيون نهايي حاوي گلوکزآمين، بيکربنات سديم، اسيدتارتاريک، اسيدسيتريک، مانيتول، DCP، پلي اتيلن گليکول ۴۰۰۰، آسپارتام، رنگ و طعم دهنده بود. همچنين تاريخ انقضا اين فرآورده ۵۳۰ روز بود.