سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا شیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

موفقیت کار پر مخاطره بستگی به عوامل معدن کاری در یک بازار پر رقابت متعددی اعم از پولی و غیر پولی دارد. یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکتهای معدنی در راه اندازی هر پروژه جدیدی با آن مواجه هستند، ترکیب طرح فنی با پارامترهای اقتصادی است به طوریکه سهام داران از بهره حاصله کاملاً راضی شوند. مشکل ارزیابی پتانسیل سود سرمایه گذاری که برای معدن پیشنهاد می شود، به خصوص در مورد توسعه ذخایر جدید، نیاز به دقت و توجه ویژه ای دارد. بی توجهی به سرمایه گذاری های بزرگ و قضاوت نادرست در مورد آن ممکن است منجر به خسارات مالی زیادی شود.از آنجا که سرمایه گذاری های کمیاب و با ارزش هستند، هدف اصلی صاحبان معدن، ماکزیمم کردن سود ناخالص است (یعنی درآمد منهای هزینه های عملیاتی).