سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد پرستاری – استادیار، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری (مرکز آموزش عالی هوانوردی و فر

چکیده:

در این نوشتار، مسئله چیدمان و نوبت دهی زمانی هواپیماها برای انجام عملیات فرودگاهی، برای یک فرودگاه با چندین باند با ترافیکهای مستقل و یا وابسته و پروسیجرهای متعدد جهت نشست و برخاست هواپیماها، فرموله شده و در ادامه قیود خاص عملیاتی و محاسباتی جهت بدست آوردن یک جایگشت قابل قبول و شبه بهینه برای بیشینه سازی ظرفیت فرودگاه و یا کمینه سازی میانگین تاخیرات در پروازها معرفی شده است. نتایج حاصله از مطالعات حالت صورت گرفته، تاییدی بر توانمندی روش مذکور است.