سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کورش اخلاقی – شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شرکت پتروشیمی خراسان – مرکز پژو هش

چکیده:

اهمیت تولید کودهای آهسته رهش با توجه به راندمان پایین کودهای ازته و مضرات استفاده زیاده از حد آنها به محیط زیست امری شناخته شده و بدیهی می باشد. در فرآیند تولید کود اوره با پوشش گوگردی پس از پوشش دهی کود با گوگرد از ماده ای پلیمری با هدف حفظ پوشش گوگرد و همچنین تقویت و تکمیل خاصیت کندرهایی کود استفاده می شود. با توجه به انحصاری بودن فرآیند تولید کود اوره با پوشش گوگردی(شرکتهای آمریکایی) و ضرورت استفاده از آن در کشاورزی ، پس از تحقیقات زیاد علاوه برشناخت فرآیند و تولید آن نسبت به ساخت و فرمولاسیون سیلنت مورد استفاده در فرآیند تولید اقدام گردید. در طی تحقیقات انجام شده در مقیاس آزمایشگاه و همچنین پایلوت نمونه های مطلوبی ساخته و تست گردید. نتایج حاصل از تستها بیانگر مطلوب بودن دو نمونه از صدها نمونه ساخته شده است.