سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عسگر جانعلی زاده – استادیار دانشگاه مازندران دانشکده فنی و مهندسی بابل
علی رضا درگاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران- دانشکده فنی و مهندسی بابل کا

چکیده:

در این مقاله برای محاسبه کرنشهای الاستو-پلاستیک از مدل توسعه یافته مونوقت با دو پارامتر سخت شدگی استفاده شده است. این مدل فضای تنش های اصلی را به چهار ناحیه تقسیم می کند. در کاربرد این مدل جهت آنالیز رفتار خاکف تخمین درست فضای تنش در یک نمو دلخواه مسأله ای بسیار با اهمیت می باشدف مخصوصا اگر مسیر تنش باعث فعال شدن محل تقاطع دو سطح جاری شدن مدل که همان ورتکس نام دارد ، گردد ملاحظات فراوانی را در محاسبات اجزا محدود می طلبد. جهت سادگی تمامی مباحث به شکل سه سابروتین اصلی با قابلیت فراخوانی در برنامه اجزا محدود سازماندهی شده اند که این سه سابروتین نقش کنترل پارامترهای مدل، تشکیل ماتریس سختی مماسی و محاسبه وضعیت جدید تنش را به عهده دارند. در این محاسبات فرض شده است که نمونه های کرنش و دوران کوچک و محدود می باشند و تنش در شروع نمو یا در داخل سطح تسلیم و یا در یک محدود قابل قبول خارج از سطح تسلیم مربوطه قرار دارند.