سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین برتراصفهانی – دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد
الهام کرمی – دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد
رامین رئیس زاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

درفرایند ریخته گری پیوسته طراحی قالب آبگرد مسی برحداکثر سرعت بیرون کشی آلیاژ جامد شده توسط غلطک ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد دراین تحقیق فرایند انجماد دریک قالب مسی آبگرد از نظر انتقال حرارت مورد بررسی قرارگرفته و نهایتا معادله ای ساده براساس خصوصیات حرارتی قالب برای پیش بینی حداکثر سرعت بیرون کشی آلیاژ ارایه شده است نتایج حاصل از این معادله با نتایج حاصل از تحقیقات تجربی مستخرج از سایر منابع مقایسه شده که از انطباق قابل قبولی برخوردار هستند نهایتا تاثیر دمای آب ورودی و پارامترهای طراحی قالب برحداکثر سرعت کشش غلطک ها مورد بررسی قرارگرفت. تحقیق حاضر نشان داد که م یتوان از فرمولهای بدست آمده با دقت قابل قبولی جهت طرح قالبهای آبگرد و بهینه سازی فرایند تولید در روش ریخته گری پیوسته استفاده کرد و بدین ترتیب از صرف وقت و هزینه هنگفت جهت انجام آزمایشات تجربی اجتناب نمود.