سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین برتر اصفهانی – دانشجوی فارغ التحصیل رشته کارشناسی مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه
الهام کرمی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رامین رئیس زاده –

چکیده:

در فرآیند ریخته گری پیوسته، طراحی قالب آبگرد مسی بر حداکثر سرعت بیرون کشی آلیاژ جامد شده توسط غلطک ها تاثیر قابل ملاحه ای دارد. در این تحقیق فرایند انجماد در یک قالب مسی آبگرد از نظر انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا معادله ای ساده بر اساس خصوصیات حرارتی قالب پیش بینی حداکثر سرعت بیرون کشی آلیاژ ارائه شده است. نتایج حاصل از این معادله با نتایج حاصل از تحقیقات تجربی مستخرج از سایر منابع مقایسه شده که از انطباق قابل قبولی برخوردار هستند. نهایتا تاثیر دمای آب ورودی و پارامترهای طراحی قالب بر حداکثر سرعت کشش غلطک ها مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق حاضر نشان داد که میتوان از فرمولهای بدست آمده با دقت قابل قبئلی جهت طراحی قالبهای آبگرد و بهینه سازی فرآیند تولید در روش ریخته گری پیوسته استفاده کرد و بدین ترتیب از صرف وقت و هزینه هنگفت جهت انجام آزمایشات تجربی اجتناب نمود.