سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهریار بایگان – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
مهدی هرزچی –

چکیده:

در این کار ما با در نظر گرفتن درجه های آزادی اسپین و آیزواسپین ذرات به فرمول بندی پراکندگی سیستمهای سه نوکلئونی در دیدگاه سه بعدی به صورت تابعی از متغیرهای فضای تکانه ژاکوبی پرداخته ایم. معادله فدیف را برای این سیستمها بدون استفاده از نمایش امواج پارهای فرمول بندی نموده و در نهایت دامنه های پراکندگی الاستیک و پراکندگی تفکیک کامل را استخراج نموده ایم.