مقاله فرهنگ، جهاني شدن و آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۵۰ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: فرهنگ، جهاني شدن و آموزش عالي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش جهاني
مقاله دانشگاه فراملي
مقاله سرمايه داري آكادميك
مقاله اقتصاد دانش محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي مظفرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: قرونه داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پديده جهاني شدن تمام ابعاد زندگي انسان را دربرگرفته است و انتظار مي رود فرهنگ هاي محلي بيشتر به سمت يكپارچگي پيش روند. اگر آموزش عالي را بخشي از فرهنگ بدانيم، از آنجا كه توليد و توزيع دانش به عنوان رسالت اصلي موسسات آموزش عالي يك فعاليت جهاني است، لذا آموزش عالي مي تواند بستر مناسبي براي جهاني شدن فرهنگ باشد. جريان وسيع اطلاعات، ايده ها و دانش توليد شده در دانشگاه ها، شبكه هاي تشكيل شده از افراد و موسسات آموزش عالي و همچنين فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات از جمله دلايل عمده جهاني شدن هرچه بيشتر آموزش عالي هستند. بنابراين، دسترسي به آموزش عالي فراملي و تحرك فزاينده دانشگاهيان در سراسر جهان باعث تغييرات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي زيادي در جوامع مختلف شده است. در اقتصاد دانش محور كنوني، جهاني شدن آموزش عالي نه تنها يك ضرورت، بلكه پاسخي مبتني بر آينده نگري است چرا كه محيط هاي بسته ديگر پاسخگوي اهداف گسترده آموزش نيست.
اين مقاله بحثي درباره رابطه فرهنگ، جهاني شدن و آموزش عالي است كه از سه بخش عمده تشكيل شده است. در ابتدا پس از بيان مختصر مفهوم فرهنگ، به پديده جهاني شدن فرهنگ پرداخته شده است، سپس جهاني شدن آموزش عالي از ابعاد مختلف بحث شده و بيم و اميدهاي ناشي از آن از ديدگاه صاحب نظران مختلف بررسي شده است.