مقاله فرهنگ، زبان و آموزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در برگ فرهنگ از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: فرهنگ، زبان و آموزش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله زبان
مقاله جهاني شدن
مقاله آموزش زبان
مقاله رويارويي فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري آنيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ در هر جامعه اي بخشي تفکيک ناپذير از زندگي مردم است. منظور از فرهنگ نظامي همه شمول و در عين حال، منحصر به فرد است که مفاد آن در ضمير ناخودآگاه همه افراد آن جامعه نقش بسته است. اين نظام در همه مکان ها و عرصه ها سرچشمه اعمال، رفتار و انديشه هاي اعضاي جامعه است و حتي بر ساده ترين لحظه هاي زندگي آنان نيز تاثير مي گذارد. از اين رو بسياري از رفتارهاي اجتماعي از ديدگاه اعضاي آن جامعه امري بديهي است، ولي به مجرد رابطه يا رويارويي با افراد جوامع ديگر همين امور بديهي ممکن است سبب کژفهمي و دشواري هاي بعدي شود.
از ديگر سو، امروزه پديده «جهاني شدن» رويکردي فرهنگي دارد و افزون بر رابطه هاي اقتصادي و سياسي، رابطه يا «گفتمان فرهنگي» در قلمروهاي گوناگون بس ضروري به نظر مي رسد. حتي اين گفتمان فرهنگي گاهي درون اجتماعي شده است. منظور جامعه هايي است که در پي تحولات اواخر سده بيستم بدل به جامعه هاي چندفرهنگي شده اند. نمونه اين موضوع را در بسياري از کشورهاي اروپايي و از آن جمله آلمان و اتريش مي بينيم.
بديهي است که زبان نيز به مثابه مهم ترين ابزار ارتباط جمعي اهميت فراواني در اين نظام همه شمول دارد و ابزاري است که به گفته بسياري از محققان، همچون آينه اي هر واژه آن مي تواند فرهنگ ملتي را نشان دهد.
هدف مقاله حاضر آن است که ضمن معرفي نظريه هاي متداول در قلمرو رابطه زبان و فرهنگ، بر ضرورت توجه به تفاوت هاي فرهنگي هنگام آموزش زبان تاکيد کند و نيز راهکارهايي براي حل مشکلات آموزش زبان از ديدگاه فرهنگي ارايه دهد.