سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی زمان زاده دربان – کارشناس برنامه ریزی آموزشی شرکت صنایع مخابرات صا ایران

چکیده:

حرکتی دانش بنیان در سیر تحولات عصر نوآوری و انعطاف پذیری باتوجه به اینکه کشور در حال توسعه مرز صنعتی ایران در زمره شش کشور بحرانی و سانحه خیز جهان به شمار می رود؛ از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. این امر تدوین اصولی پایدار در برنامه های راهبردی سازمان ها را در ارتباط با پدافند غیرعامل بعنوان اهرمی بازدارنده قبل از سانحه و مدیریت بحران بعد از سوانح مورد تأکید قرار می دهد.
برای دستیابی به طرح کلی دفاع با توجه به مباحث عدم قطعیت و عذن تقارن در محیط های سازمانی و صنعتی می بایستی آرمان ها و بینش عمومی آن جامعه به صورت صحیح، شفاف، دقیق در روند تغییرات سریع محیطی ترسیم شود؛ تا براساس آن روش کاری بازدارنده و پدافندی از ارزش ها و منابع در جریان مشخص گردد.
بکارگیری پدافندغیرعامل در جهت مقابله با تهدیدات و کاهش خسارات ناشی از حملات موشکی امری اجتناب ناپذیر است و باید جهت جلوگیری از آسیب پذیری های نظامی و امنیتی مراکز حیاتی در صنایع و سازمان ها که در این تحقیق شرکت صنایع مخابرات صاایران و شرکت های تابعه موردنظر می باشد؛ باتوجه به روش های ابتکاری و نبردهای نامتقارن در شرایط امروز دنیا، دفاع غیرعامل در کمک به پایداری و پیروزی ظاهری نقشی اساسی ایفا نموده و در بازندارندگی و ساختن نامعادلات قابل استفاده خواهد بود.
با درنظر گرفتن اهمیت موضوع اشاره شده در کمیته پدافند غیرعامل شرکت صنایع مخابرات صاایران، برنامه ای جامع که با بکارگیری مهندسی ارزش برای کاهش هزینه های سربار و افزایش ارزش افزوده تدوین گردیده است. مدل پدافند غیرعامل بازدارنده در این خصوص طراحی و مطابق با آن زنجیره یادگیری و دوره های آموزشی مرتبط با آن در دست اقدام می باشد. هدف از پیاده سازی این مدل کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تأسیسات و تجهیزات و شریان های اصلی بوده که بطور مبسوط اشاره گردیده است.